Witamy!
Search Site

Koszyk 0 pozycji

Ogólny regulamin sprzedaży


Ogólny regulamin sprzedaży


Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów w internetowym sklepie www. prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu. Zakup towaru oznacza, że zgadzają się Państwo z regulaminem.


Sprzedawca

E-sklep na stronie www. obsługuje :

Eleven Creative - 1690
FROGMAN s.r.o.
ul. Bielska 63A
Cieszyn 43-400

Adres korespondencyjny spółki:
email: info@brandhunter.pl
tel. č.: +48 128 811 221

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Postanowienia ogólne

Zakupu towaru w sklepie internetowym www. (zwanym dalej “e-sklep” lub “sprzedawca”) mogą dokonywać osoby fizyczne, bądź prawne.(zwane dalej “Kupujący” lub “Klient”) na podstawie wyszczególnionych poniżej zasad.


Opis towaru i składanie zamówienia:

 • Oferowany towar jest opisany na stronie sklepu internetowego. Przy każdym produkcie widnieje jego ilustracja, opis i cena.
 • Klient zamawia towar od sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego drogą zamówienia elektronicznego. W ten sposób złożone zamówienie uznaje się za ważne i zgodne z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.), w przypadku późniejszych ewentualnych zmian prawnych uznawane jako umowa zawarta na odległość.
 • Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego automatycznie spełnia powyższe kryteria : każde zamówienia zawiera : imię i nazwisko Klienta, adres pocztowy i do faktury, numer telefonu, adres e-mail; w przypadku osoby fizycznej bądź prawnej - REGON, NIP, VAT; nazwę towaru, cenę, opis towaru, ilość sztuk; opłatę za przesyłkę, sposób zapłaty za towar; numer i datę złożenia zamówienia.
 • Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym, Klient ma możliwość zarejestrowania się. W czasie rejestracji, Klient poproszony będzie o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, które będzie można zmienić po zalogowaniu się.
  Istnieje możliwość zamówienia towaru bez rejestrowania się, spełniając jedynie powyższe warunki.
 • Klient wybiera towar i wkłada go do koszyka. Ilość i rodzaj produktów można zmieniać do momentu złożenia zamówienia.
 • Złożenie zamówienia traktowane jest jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 • W chwili odebrania zamówienia przez sprzedającego, zostanie ono dołączone do ewidencji w systemie. Wówczas, między Klientem i sprzedającym zostaje zawarta umowa sprzedaży. Kupującemu zostanie natychmiast wysłany e-mail potwierdzający o dołączeniu jego zamówienia do ewidencji. Od chwili wysłania Klientowi potwierdzenia, zamówienie jest wobec Klienta wiążące.
 • Sprzedawca będzie informować Klienta pocztą elektroniczną o każdej zmianie statusu jego zamówienia. O wysłaniu towaru, Klient jest informowany e-mailem “Śledzenie przesyłki” wraz z numerem, na które po zalogowaniu na stronie można śledzić status doręczenia przesyłki.
 • Rezygnacja z zamówienia: Klient ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny. Jest to możliwe w pierwszym dniu kontaktu sprzedawcy z kupującym tj. w dniu potwierdzenia złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia jest możliwe jedynie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego sprzedawcy pocztą elektroniczną. Klientowi odesłane zostanie Potwierdzenie rezygnacji z zamówienia również w formie pisemnego oświadczenia. Forma ta jest wymagana z powodu konieczności dodania rezygnacji do ewidencji i wstrzymania procesu wysyłki.
  W przypadku gdy w dniu złożenia zamówienia i wysłania należnej kwoty, zamówienie zostanie wymówione przez sprzedawcę lub klienta, sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi należną sumę w terminie nieprzekraczającym 15 dni od daty wymówienia.
 • Sprzedawca ma prawo wymówić zamówienie złożone przez Klienta w przypadku, gdy nie jest w stanie go zrealizować. W takim przypadku Klient zostanie o tym poinformawany pocztą elektroniczną.

Ceny towarów i regulamin płatności

 • Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym znajdują się przy każdym produkcie.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany cen w przypadku zmiany cen producentów i innych. O aktualnej cenie, Klient będzie zawsze powiadomiony przy potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zmiany ceny, sprzedawca skontaktuje się z Klientem, który w takim wypadku ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 • Ceny promocyjne są również podane na stronie sklepu internetowego. Są one ważne do wyczerpania zapasów lub w okresie objętym promocją, podanym na stronie sklepu lub w innym przypadku.
 • Zamówiony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu uzyskania należności od Klienta.
 • Przy składaniu zamówienia, Klient określa sposób płatności za zamówiony towar i opłaty pocztowe.
 • Faktura na wysyłany towar, zostanie Klientowi dołączona wraz z przesyłką.

Sposoby płatności

 • poprzez PayPal - jeśli Klient wybierze płatność przez PayPal, zostanie automatycznie przekierowany na stronę banku i dokona transakcji. Jeśli operacja jest autoryzowana przez bank, płatność nastąpi natychmiast. Płatność przez PayPal jest bezpłatna.
 • za pobraniem - sprzedawca wysyła towar na adres podany przy składaniu zamówienia, a Klient dokonuje płatności przy odbiorze. Cena za płatność przy odbiorze wynosi zł 2,20.

Czas dostarczenia, warunki i koszty dostarczania towaru

 • Czas wysyłki zależy od rodzaju produktu i odleglości (od 24 godzin do 14 dni). w szczególnych wypadkach Czas wysyłki może być dłuższy, zazwyczaj, czas dostarczenia produktu wynosi od 1 do 3 dni od momentu wysłania zamówienia.
 • Szybkość wysyłki zależy od destynacji i możliwości transportu. Klient potwierdza, że jest świadomy, iż podany czas wysyłki jest orientacyjny,a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóznienie w dostarczeniu towaru wykraczajace poza wyżej wymienione ramy czasowe.
 • Cennik opłat pocztowych i za przesyłki jest przedstawiony w poniższej tabeli.

  WagaCena
  100 gzł 18,20
  500 gzł 18,20
  1 kgzł 18,50
  2 kgzł 20,50
  5 kgzł 22,20

 • O zwiększeniu kosztów przesyłki Klient będzie poinformowany zawsze przy składaniu zamówienia.
 • Przy zakupie powyżej 290 zł, wysyłka jest BEZPŁATNA Sprzedawca po uprzednim zawiadomieniu Klienta ma prawo sprzedać produkt innemu zainteresowanemu w przypadku, gdy produkt nie został odebrany w ustalonym terminie lub przesyłka na podany przez Klienta adres nie była możliwa. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Klienta wynikające z tej okoliczności.

Odbiór towaru

 • Klient zobowiązuje się odebrać towar w ustalonym terminie, pod adresem podanym przy złożeniu zamówienia.
 • Podczas odbioru Klient ma obowiązek sprawdzić stan fizyczny i zawartość przesyłki. Jeśli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą i spisać z dostawcą notę o uszkodzeniu. W przypadku gdy opakowanie jest w nienaruszonym stanie, a towar jest mechanicznie uszkodzony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i nie używać produktu. Późniejsze reklamacje dotyczące jakości lub uszkodzenia produktu nie będą akceptowane.
 • Klient nabiera pełnych praw do produktów w chwili wpłynięcia na konto sprzedawcy pełnej należności za złożone zamówienie. Do momentu przejścia praw własności ze sprzedawcy na Klienta, Klient ma obowiązek utrzymywać przechowywane towary w stanie niezmienionym, tak, aby w każdej chwili mogły być zidentyfikowane jako własność Sprzedawcy w chwili sprzedaży.
 • Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta uregulowania zobowiązań finansowych, zwłaszcza dokonania płatności, bez względu na to, czy prawo własności produktu przeszło już na Klienta.
 • Niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem produktu w chwili zaakceptowania przesyłki przechodzi na Klienta bądź jego pełnomocników.

Zwrot towaru (Prawo Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość)

 • Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.)
 • Klient będący osobą fizyczną (nie występujący w imieniu firmy) zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 10 dni roboczych od odbioru zamówienia. Klient ma prawo w tym czasie rozpakować towar i sprawdzić go podobnie jak przy zakupie w tradycyjnym sklepie. Nie oznacza to, że Klient może zacząć używać zakupiony produkt i zwrócić go po kilku dniach eksploatacji.
 • Klient świadomie wyraża zgodę i akceptuje odstąpienie od umowy w formie dokumentu na piśmie, podpisanego przez Klienta. Sprzedawca nie akceptuje odstąpienia od umowy poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Odstąpienie od umowy winno zawierać wszystkie elementy służące identyfikacji produktu, Klienta, sprzedawcy, numer zamówienia, faktury, datę odbioru towaru oraz numer rachunku w celu rozliczenia finansowego. Zgłoszenie wraz ze zwracanym towarem musi zostać odesłane do siedziby sprzedawcy w terminie do 10 dni. Zobacz Zgłoszenie odstąpienia od umowy.
 • Produkt musi być zwrócony w pierwotnej, nieuszkodzonej formie, nie może być zniszczony lub używany. Klient musi także zwrócić wszystkie dokumenty dotyczące produktu, które otrzymał przy jego zakupie (instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, kopię faktury, itp.). Klient otrzyma zwrot pieniędzy jedynie w przypadku, gdy towar zostanie zwrócony w niezmienionym stanie i nie został uszkodzony.
 • Klient jest odpowiedzialny za wszelkie obniżenie jakości towaru.
 • Nie można odsyłać towarów za pobraniem. Produkty tak wysłane nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na adres nadawcy.
 • Gdy Klient spełni wszystkie wyżej wymienione warunki, sprzedawca przyjmie zwrot towaru. Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą sumę we wcześniej ustalony przez strony sposób w terminie do 14 dni. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi należnej kwoty przed ponownym otrzymaniem towaru.
 • Po upływie 10 dni roboczych od przyjęcia towaru, sprzedawca nie ma obowiązku przyjmować jego zwrotu i zwracać Klientowi środków finansowych. W przypadku upłynięcia tego czasu sprzedawca ma prawo zażądać zwrotu poniesionych kosztów, a także wystosować karę umowną wysokości 85% wartości rachunku.
 • Jeśli sprzedawca i Klient nie postanowią inaczej, Klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
  • produkt został wycofany z produkcji
  • podana cena była nieprawidłowa
 • W przypadku gdy Klient posiada osobowość prawną (o czym decyduje REGON przy dowodzie zakupu) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje mu, zgodnie z prawem handlowym, które nie przewiduje takiej możliwości.
 • Klient zostanie poinformowany o decyzji dot. przyjęcia rezygnacji pocztą elektroniczną w terminie do 24 godzin od momentu ponownego przyjęcia i kontroli towaru wysłanego na adres siedziby firmy.

Zasady reklamacji, gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny

 • Okres gwarancji na produkty zamówione w sklepie internetowym www. wynosi 24 miesiące.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili przyjęcia towaru przez Klienta. Klient ma obowiązek skontrolować wizualnie przesyłkę w momencie doręczenia. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania spowodowanych dostawą lub niekompletności zamówienia, Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru. Wówczas Klient musi spisać z dostawcą protokół o uszkodzeniu wysyłki. Jeśli na opakowaniu nie ma widocznych zmian, a sprzedawany towar jest uszkodzony mechanicznie, Klient musi niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy i nie używać produktu. Reklamacje tego typu w późniejszym terminie nie będą akceptowane.
 • Sprzedawca odpowiada za zakupiony towar jedynie w okresie gwarancyjnym. O zakresie usług wykonywanych w ramach gwarancji, Klient może dowiedzieć się w centrum klienta e-sklepu.

Zasady składania reklamacji

 • Klientem jest osoba, która w ramach zawieranej umowy sprzedaży nie dokonuje żadnego innego aktu sprzedaży bądź handlu.
 • W celu powiadomienia sprzedawcy o wadach produktu, Klientowi zaleca się kontakt telefonczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Na podstawie przekazanych sprzedawcy informacji, przekazuje się Klientowi dalsze informacje dotyczące procedury reklamacyjnej.
 • Zauważone wady produktu, Klient musi zgłosić sprzedawcy jak najszybciej po ich wykryciu. Reklamacji podlegają wyłącznie produkty zakupione w tym sklepie internetowym. Przy składaniu reklamacji Klient ma obowiązek dostarczyć na adres sprzedawcy produkt niezabrudzony, nieuszkodzony mechanicznie, w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dokumentami otrzymanymi przy zakupie (instrukcja obsługi, karta gwarancyjna…), kopię faktury oraz wypełniony Formularz reklamacyjny. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru nieodpowiadającego ogólnym standardom higieny.
 • Formularz reklamacyjny zawiera datę odbioru towaru, numer zamówienia, numer faktury, nazwę i SKU towaru, dane kontaktowe Klienta oraz opis wady. Formularz reklamacyjny do ściągnięcia
 • Reklamowany towar wysłany za pobraniem nie będzie akceptowany.
 • W przypadku wady możliwej do naprawienia, Klientowi przysługuje prawo do szybkiej i rzetelnej naprawy. W przypadku gdy wada dotyczy części produktu, Klient może wymienić jedynie tę część, co nie powoduje dodatkowych kosztów ani nie wpłynie na wielkość usterki. Aby ograniczyć potencjalne komplikacje, Sprzedawcy zawsze przysługuje możliwość wymiany wadliwego towaru na sprawny.
 • W przypadku wady niemożliwej do naprawienia, która wyklucza korzystanie z produktu, Klient ma prawo wymiany towaru bądź odstąpienia od umowy. Prawa te przysługują kupującemu w przypadku wad możliwych do usunięcia, gdy klient po ponownym pojawieniu się wady po naprawie (co najmniej dwie poprzedzające naprawy tej samej wady) bądź większej ilości wad (w czasie trwania gwarancji co najmniej trzy różne wady możliwe do naprawienia) nie może odpowiednio użytkować produktu. W przypadku wad permanentnych, Klientowi przysługuje proporcjonalna obniżka ceny. Wysokość obniżki zależy od charakteru wady, stopnia i rodzaju zużycia produktu, czas trwania jego eksploatacji i możliwości jego dalszego użytkowania.
 • W uzasadnionych przypadkach reklamowany towar zostaje wysłany do autoryzowanego serwisu danej marki. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować reklamację w możliwie jak najkrótszym czasie, najdłużej do 30 dni. W przypadku przedłużenia czasu realizacji reklamacji powyżej 30 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, bądź wymiany towaru.
 • O rozpatrzeniu reklamacji Klient będzie poinformowany oświadczeniem, które zostanie odesłane w przesyłce zwrotnej. W bardziej złożonych przypadkach sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie i zaoferuje mu najdogodniejsze rozwiązanie.
 • Jeśli Klient nie ustalił ze sprzedawcą inaczej, to w przypadku wystąpienia o odpowiedzialność za wady towaru, Klient nie może zmienić roszczenia w toku postępowania reklamacyjnego.
 • Wszelkie zażalenia Klient może złożyć na piśmie do siedziby sprzedawcy.

Adres, na który należy kierować reklamacje

Eleven Creative - 1690
FROGMAN s.r.o.
ul. Bielska 63A
Cieszyn 43-400
e-mail :
nr telefonu:
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

Poprzez złożenie zamówienia, Klient potwierdza znajomość powyższego regulaminu dotyczącego zasad i sposobów reklamacji towarów w zakresie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zasady gwarancji

 • Prawo gwarancyjne nie obejmuje przypadków gdy : doszło do mechanicznego uszkodzenia towaru, produkt używany był niewłaściwy sposób, montaż produktu został źle przeprowadzony lub wykonany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta przez Klienta lub osobę, która dokonywała montażu lub jeśli ingerencji w produkt dokonała osoba nieuprawniona. Za wadę towaru nie uznaje się zmian stanu produktu, wynikających z jego eksploatacji, niewłaściwego użycia lub użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieodpowiedniego użycia, bądź zaniedbania. Gwarancją nie są również objęte zmiany produktu wynikające z przyczyn naturalnego starzenia się materiału.
 • W przypadku zegarków, gwarancja obejmuje jedynie mechanizm wewnętrzny. Zegarki należy chronić przez uszkodzeniami, upadkami z wysokości, wstrząsami, nagłymi zmianami temperatur, środkami chemicznymi, polami magnetycznymi oraz wodą, jeżeli zegarek nie jest opisany jako wodoodporny.
 • Gwarancja nie obejmuje zmian związanych z normalnym użyciem produktu. Przed pierwszym użyciem Klient ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami gwarancji. Zmiany wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu nie są objęte gwarancją.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wraz ze złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl poniższych przepisów.

 • Sprzedawca posłuży się danymi osobowymi Klienta, podanymi podczas rejestracji w sklepie internetowym lub przy składaniu zamówienia w celu właściwego doręczenia produktu, kontroli, komunikacji z Klientem, tj. w celu zrealizowania zamówienia, jak również do celów marketingowych. Sprzedawca zobowiązuje się, że nie posłuży się danymi osobowymi Klienta do celów innych niż prawo przewiduje.
 • Dane osobowe Klienta zostaną użyte przez sprzedawcę jedynie w ramach umowy handlowej zawartej między stronami i nie zostaną udostępnione osobom trzecim (z wyjątkiem osoby ubezpieczającej transport towaru).
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na czas nieokreślony. Klient ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma na adres sprzedawcy.
 • W przypadku rejestracji do sklepu internetowego, Klient ma obowiązek zachować swoją nazwę użytkownika i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa bądź szkody w wypadku zapomnienia danych, udostępnienia ich osobie trzeciej, bądź niezapewnienia im ochrony przez Klienta.

Postanowienia końcowe

 • Wskazane powyżej ogólne zasady sprzedaży wchodzą w życie od chwili, kiedy Klient składa zamówienie u Sprzedawcy, chyba że strony ustaliły inaczej.
 • Bez względu na pozostałe postanowienia umowy, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę środków finansowych, utratę dodatkowych zysków, niebezpośrednie straty bądź straty w konsekwencji zaniedbania, zerwania umowy, bądź wynikające z innych przyczyn.
 • Powyżej wskazane ogólne zasady sprzedaży zostały ustanowione w dobrej wierze i zgodnie z zasadami prawa, w celu regulacji umowy handlowej między sprzedawcą a Klientem. W przypadku gdy całość regulaminu lub jego część okażą się sprzeczne z zasadami prawa lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne i zostaną wykonane.
 • Prawa Klienta wynikające z umowy ze sprzedawcą są zgodne z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) i pozostaną ważne mimo późniejszych zmian w ustawodawstwie
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 • Sprzedawca i Klient wyrażają zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość - telefonicznie oraz elektronicznie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu jako ważne i wiążące dla obu stron.
 • Klient potwierdza, że przed dokonaniem zakupu zapoznał się z treścią powyżej wskazanych ogólnych zasad sprzedaży i zasadami reklamacji i akceptuje je.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.a